Regulamin

Regulamin

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia co do wykonania usługi klient powinien zgłaszać do 48h od momentu wykonania usługi.

Firma PanPucu¶ może rozpatrzyć reklamację w ci±gu 7 dni roboczych oraz poprawić usługę czyszczenia w ci±gu 20 dni roboczych.

Klient na własn± odpowiedzialno¶ć zleca firmie PanPucu¶ czyszczenie tkanin dellikatnych jak jedwab, wełna. Firma PanPucu¶ może odmówić wykonania usługi wymienionych wczesniej tkanin.

News